New items
Andrzej Zwierzchowski : Działania archaiczne = Archaic Activities
Samotnica : dwa życia Marii Dulębianki
unofficial SNES/Super Famicom : a visual compendium
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski