New items
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Karolina Jabłońska
Kulisiewicz : lapidarne piękno = succinct beauty
Magia de Nájera
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie