New items
Manual of Museum Planning : Sustainable Space, Facilities, and Operations
Nieufność : źródła i konsekwencje
Herbalistki : 8 III 2023-30 III 2023, Kraków
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Stado : międzyuczelniany projekt artystyczny 2022