Nowości
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Marcel Dzama : Puppets, Pawns, and Prophets
Sąd : Sąd Ostateczny Hansa Memlinga : Teka nr 1 = Judgement : The Last Judgement by Hans Memling : Folder no. 1
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Seurat's Circus Sideshow