New items
Smart Spaces : Storage at Home
Sztuka duchowości Janiny Kraupe
Towards the Bauhaus
Krzysztof Wodiczko - Na rzecz domeny publicznej
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation