New items
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye
On weaving
Krzysztof Jung : przemiana
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Josef Albers : interaction