New items
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Artystka : Anna Bilińska 1854-1893
Jaremianka : gdzie jest Maria?
Olga Boznańska (1865-1940) : wystawa zbiorowa
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe