Nowości
Fate and art : monologue
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Barbara Takenaga
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Stanisław Brzęczkowski : 1897-1955 : monografia, katalog zbiorów