New items
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Zator 2018 : poplenerowa wystawa malarstwa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Between collectivism and individualism - Japanese avant-garde in the 1950s and the 1960s = Między kolektywizmem a indywidualizmem - awangarda japońska w latach 50. i 60. XX wieku