New items
Gauguin : artist as alchemist
Nalini Malani : The Rebellion of the Dead : Retrospective 1969-2018 = La rébellion des morts. Part 1
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków