New items
Sporting Fashion : Outdoor Girls 1800 to 1960
Elements : exhibition after workshops and documentationof the workshop of the teachers from the Faculty of the University of Arts in Belgrade and the Faculty of Graphic Arts of The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków : Workshop II, Workshop III = wystawa powarsztatowa oraz dokumentacja współnych warsztatów graficznych pedagogów z Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Warsztat II, Warsztat III
Dürer : zbliżenia
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
Riopelle : The Call of Northern Landscape and Indigenous Cultures