New items
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror
Wyżej niż kondory : na podstawie wspomnień Wiktora Ostrowskiego
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948
Franz Kafka: Proces