New items
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Interviews with Francis Bacon : The Brutality of Fact
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Art of Polish Poster
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone