New items
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Ostatni wiejscy muzykanci : ludzie, obyczaje, muzyka : ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie