Nowości
Bruce Nauman : a contemporary
Wall to Wall : carpets by artists
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Lygia Pape : a multitude of forms
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji