Nowości
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Politics of erasure from "Damnatio memoriae" to alluring void
Hieronim Bosch : mistrz fantazji i groteski
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Corbusier : architekt jutra