New items
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Dürer : zbliżenia
Percepcja przestrzeni