Nowości
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia
Mateusz Sarzyński
Rzeźnia numer pięć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią
Jedna o wielu twarzach : Natalia Lach-Lachowicz, strategie i formy obecności
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim