New items
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Jagielski : zarys
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery