Nowości
Historia męskości. T. 2,
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror
Proroctwa
Nowele filmowe
Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych