New items
Unintended Beauty
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby
Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji
Anish Kapoor