New items
Wizualne podstawy nauki o świetle i barwie. Cz. 1, Cz. 2,
Komiks i mit
Światło obrazu : uwagi o fotografii
Sztuka w poczekalni : studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020