New items
Dopełnianie = Fulfillment
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Protection of historical monuments and their conservation
Vermeer : maska nieśmiertelnego