New items
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Lebenstein : mały leksykon archetypów
Aenne Biermann : Up Close and Personal = תקריב : אנה בירמן
Dark Souls : Design Works