Nowości
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery
Glauer : Marius Glauer
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"