Nowości
Percepcja przestrzeni
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
Josef Albers : interaction
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Judasz