New items
I see a city : Todd Webb's New York
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw