New items
Rynek sztuki w Polsce : raport 2018
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Lehmbruck, Kolbe, Mies van der Rohe : Künstliche Biotope = Artificial Biotopes
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process