Nowości
Historia męskości. T. 2,
Źródła klasycznej demonologii japońskiej
Plant Magick
Początek przyszłości : fotografia w miesięczniku "Polska" w latach 1954-1968
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową