Nowości
Erna Rosenstein: once upon a time
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Performans oporu
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże