New items
Różnica i powtórzenie w wieloelementowej kompozycji plastycznej
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022
Wspólnota : koło naukowe artystów : Jacek Jagielski, Jarosław Kozakiewicz, Ryszard Ługowski, Paweł Nowak, Jarosław Perszko, Paweł Susid, Andrzej Zwierzchowski
Adam Myjak : rzeźba i rysunek = Adam Myjak : sculpture and drawing