New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej
Silent rebels : polish symbolism around 1900
Judasz