Nowości
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Brak okładki
Spiraling polyhedron
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie - Wzornictwo i Moda = Faculty of Design Academy of Fine Arts in Warsaw - Design and Fashion