New items
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Themersonowie : szkice biograficzne
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Archiwum Józefa i Marii Czapskich oraz archiwum rodziny Czapskich i rodzin spokrewnionych. T. 2