Nowości
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Hieronim Bosch
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2