Nowości
Or-Światło
Gattora : życie Leonor Fini
Tetris : ludzie i gry
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
Daniel Rycharski : strachy : wybrane działania 2008-2019