Nowości
Circula, rozwiązanie wzornicze służące integracji społecznej = Circula, a design solution for social integration
Beuys & Duchamp : Artists of the Future
B&W
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Podróż siódma