Nowości
Spirala : zwierzenia projektanta
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Design i moda w przedwojennej Polsce
Adam Myjak : historie = stories
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception