New items
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020
Materia, czas, przestrzeń : Plener i warsztaty mistrzowskie dla studentów z kierunków Sztuk Wizualnych = Mater, time, space : Plen-air and masterclasses for students of Visual Arts : 16-22.10.2022
Sacha Stawiarski : malarstwo = peinture = painting = Malerei
Łódź Kaliska : parada wieszczów = the prophet's parade
Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich : problematyka ochrony