Nowości
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Łódź Kaliska : parada wieszczów = the prophet's parade
Transfashional : Experimental Fashion in the Context of Contemporary Art
Allegories : Graphic Art Poems
Mateusz Sarzyński