Nowości
Teresa Murak - nowe spojrzenia
Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Zapraszanie : Sarkis, Kantor = Inviting
Mariusz Wilczyński : kill it and leave this town
Imago psychoanalizy : antologia