New items
Marc Chagall : wszystko jest malarstwem = everything is painting
Saul Steinberg : Between the Lines
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research projekt and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
Miriam Elia : The New Normal
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji