Nowości
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Wyroby : pomysłowość wokół nas
Glaube Liebe Hoffnung : Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum = Faith Love Hope : Christianity Reflected in Contemporary Art
Body mirror
Starting from Language : Joseph Beuys at 100