New items
Kooperacja : Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła, Zbąszyń, 6.06-6.07.2015
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański