Nowości
Agnieszka Cieślińska : bestiary = Ag̀nêška Cêslìnsʹka : bestìarìj : 07/11 - 29/11/2019 : L'viv'ska nacíonal'na galereâ mistectv ímeni B. G. Voznic'kogo
Kasia Dzikowska : Thin Curtains = stāʾir rqīqẗ
Społeczny wymiar dizajnu
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Spanish Painting = Peinture Espagnole = Spanische Malerei = Pintura Española = Pintura Espanhola = Spaanse Schilderkunst : 1665-1920