Nowości
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Podróż siódma
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Świat do zaprojektowania
Kierunek zwiedzania