New items
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation
Gattora : życie Leonor Fini
Rycerze świętego Wita
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984
Mouth to mouth : Slavs & Tatars