New items
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Frank Stella Unbound : Literature and Printmaking
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008