Nowości
Arno Rink : Ich male!
Manekin w peniuarze : Moda w II RP
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń