New items
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r
Dialektyka oświecenia : fragmenty filozoficzne
Who Owns the Truth = Wem gehört die Wahrheit?
Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski
Malczewski : zbliżenia