New items
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Claude Cahun
Hommage à Józef Chrobak - wokół pamięci Grupy Krakowskiej = Hommage à Józef Chrobak - around the memories of the Krakow Group